Đảng bộ phường Hà Trung tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phường Hà Trung kiểm điểm đánh giá những thành tích, kết quả nổi bật khá toàn diện trên các lĩnh vực theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025, thảo luận nêu rõ những khó khăn, những vấn đề cần bổ sung trong định hướng, chủ trương chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ phường, việc điều chỉnh một số chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường khóa XII và các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Sáng ngày 27/32023, Đảng bộ phường Hà Trung tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đai hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Hà Trung lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Chủ trì Hội nghị các đồng chí Thường trực Đảng ủy phường, tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư các chi bộ trực thuộc.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay được sự quan tâm chỉ đạo của Thành phố với sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị từ phường tới khu phố và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Phường Hà Trung đã đạt được những thành tựu, kết quả nổi bật khá toàn diện trên các lĩnh vực theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến hết nhiệm kỳ sẽ đạt 12/12 chỉ tiêu; Trong đó có 03/12 chỉ tiêu đến thời điểm này đã đạt theo Nghị quyết đại hội như: Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng đến năm 2025 từ 3,36% xuống còn 3,34%; Mỗi năm kết nạp từ 03 đảng viên trở lên, hiện tại đã kết nạp 21/15 đảng viên; Phấn đấu hết nhiệm kỳ 2020-2025, không còn hộ nghèo; hiện nay địa bàn phường không có hộ nghèo và cận nghèo theo tiêu chí đa chiều giai đoạn 2021-2025.

Đảng bộ phường cũng đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; bầu trưởng khu phố, Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và 2022-2025; Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đại hội Hội Cựu chiến binh phường nhiệm kỳ 2022-2027; thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 31/12/2020 của BTV Thành ủy “về đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng các khu dân cư, khu đô thị hình thành trước năm 2005 trên địa bàn thành phố” đạt kết quả tốt. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh chính trị trật tự ATXH được đảm bảo, không để xảy ra điểm nóng phức tạp trên địa bàn. Chất lượng hiệu quả các phong trào của MTTQ và các đoàn thể ngày càng được nâng cao, có sức lan tỏa lớn trong nhân dân.

Hội nghị đã tập trung thảo luận nêu rõ những thuận lợi, khó khăn, những vấn đề cần bổ sung trong định hướng, chủ trương chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ phường, việc điều chỉnh một số chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường khóa XII và các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Lê Phương- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ phường đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh mục tiêu của phường trong thời gian tới là tập trung xây dựng phường phát triển đô thị văn minh theo Đề án giai đoạn 2022-2025; Giữ vững thành quả phòng, chống dịch COVID-19; Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh…

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 36