Thông tin tuyên truyền

Phường Hà Trung phối hợp triển khai hình thức thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện Mô hình chợ 4.0, các dịch vụ nộp thuế, thanh toán tiền điện,...

giới thiệu các chính sách về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình qua đó để người dân thấy được lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện, giới thiệu...

phường Hà Trung tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, nhằm tạo bước chuyển...

Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; các nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý...

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cấp ủy, chính quyền và nhân dân toàn phường đã thực hiện...

Khóa học nhằm bồi dưỡng những nội dung chủ yếu về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc...

Ngày 10/5/2022, Đảng uỷ phường Hà Trung tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề...

Sáng ngày 04/5/2022, tại Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, tổ chức tiên vắc xin phòng chống Covid-19 cho 155 trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 81 Tổng lượt truy cập 91105