Tổ chức bộ máy

 

- Đồng chí: Nguyễn Lê Phương
- Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế, Cử nhân Luật
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại: 0983.606.428
- Email: nguyenlephuong@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Dương Hữu Tân
- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại: 0912.380.112
- Email: duonghuutan@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Nguyễn Hải Ngọc
- Chức vụ: Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường
- Trình độ chuyên môn: ĐH QLĐĐ
- Trình độ LLCT: TC
- Điện thoại: 0936.181.188
- Email: nguyenhaingoc@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Nguyễn Đức Phú
- Chức vụ: Phó chủ tịch UBND Phường
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ xây dựng
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại: 0912.882.662
- Email: nguyenducphu@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Nguyễn Tuấn Hiệp
- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường
- Trình độ chuyên môn: ĐH Luật
- Trình độ LLCT: TC
- Điện thoại: 0904.776.981
- Email:nguyentuanhiep@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Đào Thị Huyền
- Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND phường, Chủ tịch Hội LHPN phường
- Trình độ chuyên môn: ĐH CTXH
- Trình độ LLCT: TC
- Điện thoại: 0906.102.115
- Email:daothihuyen@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Đinh Văn Quý
- Chức vụ: Chủ tịch UB MTTQ phường
- Trình độ chuyên môn: ĐH Luật
- Trình độ LLCT: TC
- Điện thoại: 0904.606.960
- Email: dinhvanquy@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Nguyễn Văn Nhật
- Chức vụ: Phó chủ tịch MTTQ, Chủ tịch Hội CCB,Chủ tịch Hội nạn nhân da cam/Điôxin phường
- Trình độ chuyên môn:
- Trình độ LLCT: TC
- Điện thoại: 0912.949.105
- Email: nguyenvannhat@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Lê Xuân Đề
- Chức vụ: Chủ tịch Hội NCT phường
- Trình độ chuyên môn: CĐ
- Trình độ LLCT: TC
- Điện thoại: 0778.240.379
- Email:
 
- Đồng chí: Đặng Thị Thanh Tâm
- Chức vụ: Bí thư ĐTN phường
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ LLCT: SC
- Điện thoại: 0394.453.476
- Email:dangthithanhtam@quangninh.gov.vn
 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 21