Lịch công tác

Dự kiến chương trình công tác tuần 11 của UBND phường Hà Trung từ ngày 13/03 đến ngày 19/3/2023

Thông báo dự kiến chương trình công tác tháng 3 năm 2023 của phường Hà Trung

Thông báo dự kiến chương trình công tác tuần 09 năm 2023 của phường Hà Trung

Thông báo dự kiến chương trình công tác tuần 08 năm 2023 của phường Hà Trung

Dự kiến chương trình công tác tháng 02 của UBND phường Hà Trung.

Dự kiến chương trình công tác tuần 06 của UBND phường Hà Trung từ ngày 06/02 đến ngày 12/02/2023

Thông báo dự kiến chương trình công tác tuần 05 năm 2023 của phường Hà Trung

Thông báo dự kiến chương trình công tác tuần 03 của UBND phường Hà Trung từ ngày 16/01 đến ngày 22/01/2023

Thông báo dự kiến chương trình công tác tuần 02 năm 2023 của phường Hà Trung

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 17 Tổng lượt truy cập 145752