Quy hoạch, chiến lược, kế hoạch dài hạn

Nghị quyết 21-NQ/TU hiện nay đã trở thành phong trào tại địa phương, nhân dân tự nguyện hiến đất, hiến công trình trên đất để thực hiện mở rộng các...

Phường Hà Trung tổ chức công bố công khai Quy hoạch và họp bàn triển khai các Dự án cải tạo hạ tầng trên địa bàn Phường thực hiện theo Nghị quyết số...

HĐND phường Hà Trung khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) để ban hành Nghị quyết về chủ trương đầu tư 09 công trình...

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 424