KỲ HỌP THỨ 9 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ) NĂM 2023, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG HÀ TRUNG NHIỆM KỲ 2021-2026

 

          Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) năm 2023 của HĐND phường Hà Trung khoá X, diễn ra ngày 22/11/2023 để xem xét điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư (bổ sung hạng mục di chuyển hạ tầng hệ thống điện, điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư, dự toán và thời gian thực hiện dự án) đối với các dự án đầu tư công vốn ngân sách phường Hà Trung đang triển khai trong năm 2023 thực hiện theo Nghị quyết số 21-NQ/TU, ngày 31/12/2020 của BTV Thành uỷ trên địa bàn phường.

          Để tiếp tục phát huy những mặt tích cực đã đạt được, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện 07 dự án đầu tư công trên địa bàn sớm hoàn thành đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ, phát huy được hiệu quả sau đầu tư.

Tại kỳ họp này, HĐND phường sẽ xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công vốn ngân sách phường Hà Trung. Trong đó, HĐND phường tập trung xem xét Tờ trình của UBND phường về việc việc điều chỉnh chủ trương đầu tư (bổ sung hạng mục di chuyển hạ tầng hệ thống điện, điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư, dự toán và thời gian thực hiện dự án) đối với 07 dự án đầu tư công vốn ngân sách phường Hà Trung đang triển khai trong năm 2023 gồm:

1. Dự án: Cải tạo, mở rộng tuyến đường đấu nối từ tỉnh lộ 336 đến các tổ 5, 6, 7, 8 khu 1, phường Hà Trung.

2. Dự án: Cải tạo, mở rộng đường kết hợp cống thoát nước tổ 12 khu 2 ra đường tỉnh lộ 336, phường Hà Trung.

3. Dự án: Cải tạo, mở rộng tuyến đường tổ 25 khu 3, phường Hà Trung.

4. Dự án: Cải tạo, mở rộng tuyến đường đấu nối từ tổ 44 khu 4 sang tổ 32 khu 3 (liên khu 3, 4), phường Hà Trung .

5. Dự án: Cải tạo, mở rộng tuyến đường đấu nối từ tỉnh lộ 336 đến tổ 53 khu 5, phường Hà Trung.

6. Dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường kết hợp tuyến cống thoát nước tại tổ 9 khu 1, phường Hà Trung.

7. Dự án: Cải tạo, mở rộng tuyến đường kết hợp cống thoát nước tổ 50, 51, khu 5, phường Hà Trung

     

Chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng cao, các đại biểu Hội đồng nhân dân phường đã phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, khách quan trong thảo luận Tờ trình của UBND phường và Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân phường. Các đại biểu nhất trí với các nội dung điều chỉnh về bổ sung Hạng mục di chuyển hạ tầng hệ thống điện theo Văn bản số 8744/UBND - QLĐT ngày 01/11/2023 của UBND thành phố Hạ Long; Điều chỉnh: Cơ cấu tổng mức đầu tư, dự toán và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư công năm 2023-2024.

          Ngay sau kỳ họp, Hội đồng nhân dân phường ban hành Nghị quyết số 55/NQ-HĐN phường về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công vốn ngân sách phường Hà Trung để đáp ứng được tính kịp thời về chủ trương để UBND phường, các ban ngành có căn cứ triển khai thực hiện, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của phường.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 40