Đảng uỷ phường Hà Trung tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022.

Ngày 10/5/2022, Đảng uỷ phường Hà Trung tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022 về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ”.

Ngày 10/5/2022, Đảng uỷ phường Hà Trung tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022. Tham dự Hội nghị có các đồng chí TTĐU, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể phường và trên 150 cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ phường.

Quang cảnh hội nghị quán triệt chuyên đề

Quang cảnh hội nghị quán triệt chuyên đề

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Lê Phương - Bí thư Đảng uỷ phường Hà Trung đã trực tiếp truyền đạt những thông tin, nội dung lý luận của chuyên đề toàn khoá năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ”.

Đồng chí Nguyễn Lê Phương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường trực tiếp truyền giảng

Đồng chí Nguyễn Lê Phương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường trực tiếp truyền giảng

Đồng thời, quán triệt Bài phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với Ban lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh nhân dịp thăm Quảng Ninh, ngày 06/4/2022; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 10/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Kế hoạch số 145-KH/TU ngày 31/3/2022 về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022.

Quang cảnh hội nghị

Qua đó, giúp mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; từ đó không ngừng năng cao năng lực, phẩm chất, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Lê Phương, Bí thư Đảng uỷ phường yêu cầu các cấp ủy, chính quyền và toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc đảng bộ phường cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức, phát động nhiều phong trào thiết thực để việc học và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, lan tỏa sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân; đồng chí nhấn mạnh công tác đào tạo, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ tiên phong, gương mẫu, có đủ phẩm chất, uy tín sẵn sàng đảm nhiệm và thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 10