HĐND phường Hà Trung khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề)

HĐND phường Hà Trung khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) để ban hành Nghị quyết về chủ trương đầu tư 09 công trình theo Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy “về đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng các khu dân cư, khu đô thị hình thành trước năm 2005 trên địa bàn thành phố” trong năm 2023.

Ngày 25/11/2022, HĐND phường Hà Trung khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) để ban hành Nghị quyết về chủ trương đầu tư 09 công trình theo Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy “về đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng các khu dân cư, khu đô thị hình thành trước năm 2005 trên địa bàn thành phố” trong năm 2023. Đến dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Nguyễn Lê Phương – Đại biểu HĐND thành phố - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Hà Trung.

Đồng chí Nguyễn Lê Phương – Đại biểu HĐND thành phố - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Hà Trung phát biểu chỉ đạo

Tại kỳ họp trên cơ sở các báo cáo, tờ trình của UBND phường, các vị đại biểu HĐND phường đã nghiêm túc bàn bạc, thảo luận và đi đến thống nhất với sự tán thành của 100% đại biểu HĐND phường thông qua 02 dự thảo Nghị quyết theo thẩm quyền về Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn phường Hà Trung vốn ngân sách thành phố Hạ Long gồm 07 công trình cải tạo mở rộng các tuyến đường kết hợp với tuyến cống trong khu dân cư gồm: Dự án cải tạo, mở rộng tuyến đường đấu nối từ tỉnh lộ 336 đến các tổ 5, 6, 7, 8 khu 1, phường Hà Trung;  Dự án cải tạo, mở rộng đường kết hợp cống thoát nước tổ 12 khu 2 ra đường tỉnh lộ 336, phường Hà Trung;  Dự án cải tạo, mở rộng tuyến đường tổ 25 khu 3, phường Hà Trung; Dự án cải tạo, mở rộng tuyến đường đấu nối từ tổ 44 khu 4 sang tổ 32 khu 3 (liên khu 3, 4), phường Hà Trung: Dự án cải tạo, mở rộng tuyến đường đấu nối từ tỉnh lộ 336 đến tổ 53 khu 5, phường Hà Trung;  Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường kết hợp tuyến cống thoát nước tại tổ 9 khu 1, phường Hà Trung; Dự án cải tạo, mở rộng tuyến đường kết hợp cống thoát nước tổ 50, 51 khu 5 và 02 Dự án đầu tư xây mới Nhà văn hóa khu 4 và Nhà văn hóa khu 5, phường Hà Trung.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND phường Hà Trung khoá X nhiệm kỳ 2021- 2026

Theo đó, UBND phường Hà Trung sẽ là chủ đầu tư; các dự án này sẽ tập trung triển khai trong năm 2023 và năm 2024. Những nội dung được quyết nghị tại Kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng cho việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại thuận lợi của người dân, nhu cầu sử dụng các thiết chế văn hóa trong khu dân cư; khắc phục hạn chế trong tiêu thoát nước tại khu vực; đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường và nâng cao điều kiện sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn. Từng bước nâng cấp và hoàn thiện cơ sở hạ tầng tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Phường trong những năm tiếp theo.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 16