Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh phường Hà Trung tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 4

Khóa học nhằm bồi dưỡng những nội dung chủ yếu về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh ở cơ sở trong tình hình mới

Quang cảnh hội trường lớp bồi dưỡng kiến thứ QP-AN

Ngày 6/9/2022, tại trụ sở phường Hà Trung, Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh (QP-AN) phường tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức (QP-AN) đối tượng 4. Tham gia lớp học có 53 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Lê Phương - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường phát biểu chỉ đạo lớp bồi dưỡng

Mục tiêu của khóa học nhằm bồi dưỡng những nội dung chủ yếu về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh ở cơ sở trong tình hình mới; giúp học viên hiểu rõ và cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng QP-AN

Từ đó giúp học viên nắm bắt và vận dụng các biện pháp, phòng, chống để vận dụng trong công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện và góp phần giữ gìn an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường.

Thạc sỹ Đỗ Thị Thanh Thủy, Nguyên trưởng khoa xây dựng đảng trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ trực tiếp truyền đạt các nội dung bồi dưỡng kiến thức QP-AN

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 408