Lễ công bố và trao Quyết định thành lập chi bộ Trường tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Bá Ngọc

Thực hiện Thông báo số 606-TB/TU ngày 11/7/2022 của Thành uỷ Hạ Long thông báo kết luận chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành uỷ tại Hội nghị ngày 08/7/2022. Ngày 12/7/2022, Đảng uỷ phường Hà Trung đã ban hành Quyết định thành lập chi bộ Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Bá Ngọc.

Đồng chí Dương Hữu Tân - Phó Bí thư Đảng uỷ phường Hà Trung

Công bố và trao Quyết định thành lập chi bộ Trường tiểu học và THCS Hà Trung

Trên cơ sở sáp nhập chi bộ trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc và Chi bộ Trường THCS Hà Trung thàn chi bộ trường tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Bá Ngọc. Chi bộ mới thành lập có tổng số 21 đảng viên; chi uỷ chi bộ gồm 03 đồng chí; bí thư chi bộ là đồng chí Ngô Duy Đông - hiệu trưởng Trường THCS Hà Trung.

Khuân viên trường học

Khuân viên trường học

Ngày 13/7/2022, Đảng uỷ phường tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định thành lập chi bộ Trường tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Bá Ngọc.

Chi uỷ chi bộ Trường TH&THCS Nguyễn Bá Ngọc có trách nhiệm lãnh đạo chi bộ thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều 24 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và các nội dung chỉ đạo của Đảng uỷ phường Hà Trung.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 113