PHỤ NỮ PHƯỜNG HÀ TRUNG THỰC HÀNH TIẾT KIỆM THEO GƯƠNG BÁC

           Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đã trở thành phong trào thi đua rộng rãi trong hội viên phụ nữ toàn phường và bước đầu đã thu được những kết quả tốt đẹp.

          Các cấp hội trên địa bàn phường đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm công tác hội. Trong đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được xem là nhiệm vụ quan trọng, được các chị em thực hiện nghiêm túc, góp phần đưa hoạt động hội đi vào chiều sâu.

          Để học tập và làm theo gương Bác thường xuyên, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hà Trung luôn đẩy mạnh tuyên truyền ý nghĩa, mục đích của việc thực hành tiết kiệm theo gương Bác, rèn luyện phẩm chất phụ nữ “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”.

          Nhận thấy việc tuyên truyền để hội viên thực hành tiết kiệm theo gương Bác là điều rất cần thiết, Hội đã triển khai nội dung này gắn liền với thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; nói không với rác thải nhựa, tăng cường tái chế và phân loại rác tại hộ gia đình, xây dựng nếp sôgns văn hoá văn minh… Từ đó, trên địa bàn phường xuất hiện nhiều mô hình, cá nhân phụ nữ điển hình làm theo Bác. Nổi bật là mô hình “Hộp sắt tiết kiệm” vì phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được Hội triển khai sâu rộng đến 42 tổ phụ nữ với gần 1.000 hội viên tham gia. Mô hình được thực hiện bằng cách, mỗi chị em hội viên sẽ bỏ số tiền từ 5.000 – 10.000 đồng/ngày vào “Hộp sắt tiết kiệm”. Việc tích cóp những đồng tiền lẻ hàng ngày đã giúp chị em phụ nữ không chỉ hình thành thói quen tiết kiệm trong chi tiêu, mà còn thể hiện tinh thần “Tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, chia sẻ yêu thương”. Nhờ vậy, 3 năm qua, từ 2021 - 2023 toàn phường đã tiết kiệm được trên 300 triệu đồng, giúp trên 200 hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

          “Hộp sắt tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, phụ nữ có  hoàn cảnh khó khăn” là mô hình có cách làm đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao. Bởi vậy mô hình có sức hút và nhận được sự đồng thuận của những người tham gia. Mỗi đồng tiền tiết kiệm được đóng góp vào công tác từ thiện của Hội phụ nữ và điều thiết thực hơn là để mỗi gia đình biết cách tiết kiệm như thế nào và chi tiêu ra sao mỗi khi có việc khó khăn, cấp bách.

          Có thể nói, việc học tập và làm theo gương Bác thời gian qua đã trở thành việc làm có sức lan tỏa rộng khắp trong hội viên, phụ nữ phường Hà Trung. Từ học tập, các chị em phụ nữ đã thực hiện nhiều việc làm cụ thể, thiết thực. Các mô hình tiết kiệm phù hợp với điều kiện thực tế từng lúc, từng nơi đã góp phần giúp nâng cao hiệu quả phong trào phụ nữ làm theo Bác.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 13