Phường Hà Trung phối hợp với Phòng Tư pháp thành phố Hạ Long tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính

Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; các nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật; các quy định về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính; hướng xử lý các khó khăn vướng mắc trong thực thi pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đến cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn phường.

Phường Hà Trung phối hợp với Phòng Tư pháp thành phố Hạ Long tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020) cho hơn 50 đại biểu là cán bộ, công chức, khu trưởng khu phố, tổ trưởng tổ dân và nhân dân trên địa bàn phường.

Đồng chí Lưu Văn Vinh - Phó Trưởng phòng Tư pháp thành phố Hạ Long trực tiếp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được nghe đồng chí Lưu Văn Vinh - Phó Trưởng phòng Tư pháp thành phố Hạ Long và các đồng chí giảng viên tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; các nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật; các quy định về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính; hướng xử lý các khó khăn vướng mắc trong thực thi pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đến cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn phường.

Một số hình ảnh tại hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Thông qua hội nghị tuyên truyền đã giúp nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ công chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính đảm bảo việc thực hiện các quy định về xử lý vi phạm hành chính được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định, cũng như nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, từ đó giảm tỷ lệ vi phạm hành chính trên địa bàn góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương./.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 402