Phường Hà Trung: Ra mắt mô hình “Chung tay quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng”

Ngày 02/10, phường Hà Trung tổ chức ra mắt mô hình “Chung tay quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng”.

Quang cảnh hội nghị

Trên địa bàn phường Hà Trung hiện có tổng số 20 người đang trong diện tái hòa nhập cộng đồng, trong đó đa số có hộ khẩu thường trú trên địa bàn. Việc triển khai thực hiện mô hình nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn trong công tác đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội và giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cuộc sống cộng đồng. 

Các lực lượng nòng cốt tham gia, triển khai mô hình

Mô hình có sự tham gia của các lực lượng nòng cốt gồm Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị, đoàn thể và tổ dân, khu phố. Mô hình sẽ được triển khai đến 55 tổ dân của 5 khu phố trên địa bàn phường Hà Trung với các hoạt động cụ thể như động viên, giúp đỡ, không kỳ thị và tạo điều kiện công ăn việc làm cho người lầm lỗi để sớm có cuộc sống ổn định.

Thu Hường - Văn Hiệp

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 45