Phường Hà Trung công bố công khai Quy hoạch và triển khai các Dự án cải tạo hạ tầng trên địa bàn thực hiện theo Nghị quyết số 21-NQ/TU

Phường Hà Trung tổ chức công bố công khai Quy hoạch và họp bàn triển khai các Dự án cải tạo hạ tầng trên địa bàn Phường thực hiện theo Nghị quyết số 21-NQ/TU của Ban thường vụ Thành ủy Hạ Long. Năm 2023, phường Hà Trung triển khai thực hiện 07 công trình đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn.

Nhằm mục tiêu cải tạo, nâng cấp hạ tầng đối với các khu dân cư, khu đô thị còn nhiều bất cập về hạ tầng giao thông, thoát nước, chiếu sáng, vỉa hè, cây xanh,… Ngày 31/12/2020, Ban thường vụ Thành ủy Hạ Long ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TU “Về đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng các khu dân cư, khu đô thị hình thành trước năm 2005 trên địa bàn các phường thuộc thành phố Hạ Long”.

Phường Hà Trung nằm ở phía đông thành phố Hạ Long với nhiều tuyến đường, ngõ phố trong khu dân cư còn nhỏ hẹp, chất lượng giao thông đi lại khó khăn; đặc biệt một số nơi trên địa bàn Phường vẫn còn tình trạng bị ngập úng cục bộ khi mưa lớn, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân.

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU của Ban thường vụ Thành ủy Hạ Long, được sự quan tâm đầu tư của Thành phố và với sự vào cuộc của Đảng ủy - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể phường (Ban chỉ đạo 21 phường Hà Trung) sát sao, quyết tâm cải tạo đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật trong khu dân cư trên địa bàn phường; cùng với Ban chỉ đạo 21, các khu phố tham gia công tác vận động người dân hiến đất và công trình trên đất để thực hiện các Dự án cải tạo hạ tầng. Kết quả trong 02 năm 2021 và 2022, phường Hà Trung đã đạt được một số thành công ban đầu là đã hoàn thành thi công cải tạo 05 tuyến đường và 01 nhà văn hóa, gồm có:

1. Tuyến đường liên tổ 48, 50, 52 khu 5.

2. Cải tạo, mở rộng tuyến đường đấu nối từ Tỉnh lộ 336 đến tổ 29 khu 3.

3. Cải tạo, mở rộng tuyến đường đấu nối từ Tỉnh lộ 336 với tuyến phố Thống Nhất.

4. Cải tạo, mở rộng Tuyến đường đấu nối từ tổ 29 khu 3 đến nhà văn hoá khu 3.

5. Tuyến đường đấu nối từ tổ 26 đến tổ 27 khu 3.

6. Xây mới Nhà văn hóa khu phố 2.

Tiếp nối các thành tựu trên, trong năm 2023 trên địa bàn phường Hà Trung tiếp tục triển khai thực hiện cải tạo một số tuyến đường trong khu dân cư và Nhà văn hóa. Trong tháng 2/2023, Ban chỉ đạo Nghị quyết 21 phường Hà Trung đã phối hợp với Mặt trận tổ Quốc và các Đoàn thể phường, Ban chỉ đạo NQ21 các khu phố tổ chức mời nhân dân tham dự công bố công khai Quy hoạch và họp bàn triển khai thực hiện 07 công trình đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Phường thực hiện theo Nghị quyết số 21-NQ/TU của BTV Thành ủy Hạ Long, cụ thể như sau:

1. Cải tạo, mở rộng tuyến đường đấu nối từ tỉnh lộ 336 đến các tổ 5,6,7, 8, khu 1.

2. Cải tạo, mở rộng tuyến đường kết hợp cống thoát nước tổ 12, khu 2 ra đường Tỉnh lộ 336.

3. Cải tạo, mở rộng tuyến đường tổ 25, khu 3.

4. Cải tạo, mở rộng tuyến đường đấu nối từ tổ 45, khu 4 sang tổ 32, khu 3 (đường liên khu 3,4).

5. Cải tạo, mở rộng tuyến đường đấu nối từ Tỉnh lộ 336 đến tổ 53, khu 5.

6. Nâng cấp tuyến đường kết hợp tuyến cống thoát nước tổ 9, khu 1.

7. Cải tạo, mở rộng tuyến đường kết hợp cống thoát nước tổ 50, 51, khu 5.

Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo Nghị quyết 21 phường Hà Trung sẽ cùng với Ban chỉ đạo Nghị quyết 21 các khu phố tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo và vận động các hộ dân thuộc phạm vi ảnh hưởng của các Dự án hiến đất và công trình trên đất theo chủ trương của Nghị quyết số 21-NQ/TU để việc triển khai thi công Dự án đạt được kết quả cao nhất, mang lại những con đường khang trang, rộng rãi; không còn tình trạng ngập úng trong khu dân cư để nhân dân trên địa bàn được tham gia giao thông và sinh hoạt được thuận lợi.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 21

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 79