Tin tức - sự kiện

Ngày 16/12/2022 Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường Hà Trung tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 triển khai phương hướng nhiệm...

Hội viên phụ nữ và người dân phường Hà Trung tham gia quét dọn, giữ gìn vệ sinh môi trường từ nhà ra đến ngoài ngõ, dọc các tuyến đường trong tổ dân...

Lãnh đạo UBND phường đã trực tiếp trả lời các nội dung đối thoại của thanh niên ở trường học, khu phố về khó khăn, vướng mắc liên quan đến chuyển đổi...

HĐND phường Hà Trung khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) để ban hành Nghị quyết về chủ trương đầu tư 09 công trình...

giới thiệu các chính sách về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình qua đó để người dân thấy được lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện, giới thiệu...

Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; các nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý...

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cấp ủy, chính quyền và nhân dân toàn phường đã thực hiện...

Khóa học nhằm bồi dưỡng những nội dung chủ yếu về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 25 Tổng lượt truy cập 121604