Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hà Trung long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27, 28/02/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hà Trung long trọng tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Đồng Văn Hạnh - Phó Chủ tịch UBMT TQ thành phố Hạ Long; Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND phường Hà Trung, lãnh đạo các khu phố, trường học và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn.

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ Việt Nam Hà Trung chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, tăng cường giám sát và phản biện xã hội. Đồng thời, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, hướng mạnh về cơ sở tiêu biểu là Cuộc vận động: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", cuộc vận động "Vì người nghèo", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế", "xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”... Trong 5 năm, MTTQ Việt Nam phường Hà Trung đã vận động nhân dân hiến 6.520m2 đất, 3.150 m2 công trình trên đất có giá trị 38,7 tỷ đồng để thực hiện 12 công trình, dự án. Vận động nhân dân ủng hộ xây dựng quỹ ”Vì người nghèo”, ”quỹ đền ơn đáp nghĩa” và các quỹ xã hội khác số tiền gần 1 tỷ đồng. Vận động, kêu gọi ủng hộ hỗ trợ xây mới, sửa chữa 08 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường đồng thời vận động nhân dân, cá nhân, cơ quan, đơn vị hỗ trợ đồng bào các Tỉnh bị thiên tai, phòng chống dịch, xoá nhà dột nát, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới...

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2024 - 2029, MTTQ Việt Nam phường Hà Trung xác định mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động MTTQ, phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường đồng thuận xã hội góp phần xây dựng phường phát triển nhanh, bền vững. Với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, dân chủ, đổi mới, phát triển Đại hội thống nhất hiệp thương cử 35 ủy viên tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2024 - 2029 và 04 đồng chí trong Ban thường trực. Ông Dương Hữu Tân, được tín nhiệm giữ chức danh Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2024-2029.

 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 8